Uncategorized

About Us

Какво включва услугата „Годишно счетоводно приключване“

  • Осчетоводяване на първичните и вторични счетоводни докуметни и изготвяне на Годишен счетоводен отчет, съдържащ – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, статистически форми и представянето им в НСС;
  • Изготвяне на Годишна данъчна декларация и приложения към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежни документи.

Tags :

Uncategorized

Share This :

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Have Any Question?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod