Услуги по ТРЗ

Какво включва услугата „ТРЗ и личен състав“

•  Подготвяме всички необходими документи за работниците и служителите ви от назначаването до освобождаването/пенсионирането им.
•    Съхраняваме и актуализираме досиетата им.
•    Изготвяме ведомости за работни заплати, декларации към НАП, предоставяме болнични листове и декларации към НОИ, организираме заплащането на заплатите, осигуровките и данъците, свързани с тях.