Услуги по ЗДДС

Какво включва тази услуга

  • Съдействие при регистрация по закона за ДДС;
  • Изготвяне на документи за възстановяване на ДДС;
  • Изготвяне и представяне в данъчната служба на ежемесечни Справки-декларации по ЗДДС по електронен път;
  • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
  • Изготвяне патентни декларации и изчисляване на дължим патентен данък;
  • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
  • Представителство и защита пред НАП, НОИ, НСИ, и други институции и ведомства.

Юниа- Т оказва пълно съдействие за подготовката на документацията за регистрация по ЗДДС, както и при ежемесечното подаване на справки и декларации по ДДС.

Изготвянето и навременното подаване на ДДС декларации и справки са част от нашите услуги.